ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านราวอ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940200883001141094300114
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านราวอ
ชื่อ (อังกฤษ)Banrawor School
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกระหวะ
อำเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.769966
Longitude
101.45628
Tabe 3
Tab 5