ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านแขนท้าว
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940200893001061094300106
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแขนท้าว
ชื่อ (อังกฤษ)Bankhantao School
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเกาะจัน
อำเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.734224416
Longitude
101.3993775
Tabe 3
Tab 5