ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านเกาะจัน
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940200903001241094300124
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเกาะจัน
ชื่อ (อังกฤษ)kohchan
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเกาะจัน
อำเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.728023246
Longitude
101.3791623
Tabe 3
Tab 5