ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านคลองช้าง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940200913001211094300121
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคลองช้าง
ชื่อ (อังกฤษ)crongchang
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเกาะจัน
อำเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.719074399
Longitude
101.3809047
Tabe 3
Tab 5