ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านตรัง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940200923001151094300115
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตรัง
ชื่อ (อังกฤษ)Bantrang School
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลตรัง
อำเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.709060547
Longitude
101.3580595
Tabe 3
Tab 5