ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านเขาวัง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940200933001161094300116
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเขาวัง
ชื่อ (อังกฤษ)Bankaowang School
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลตรัง
อำเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.694678456
Longitude
101.3839409
Tabe 3
Tab 5