ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านดูวา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940200943001041094300104
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดูวา
ชื่อ (อังกฤษ)Banduva School
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลถนน
อำเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.7361771
Longitude
101.4273497
Tabe 3
Tab 5