ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านถนน
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940200953001051094300105
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านถนน
ชื่อ (อังกฤษ)BANTANON
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลถนน
อำเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.751249449
Longitude
101.4183042
Tabe 3
Tab 5