ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านมะหุด
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940200963001171094300117
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านมะหุด
ชื่อ (อังกฤษ)Banmahud School
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลปะโด
อำเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.699064518
Longitude
101.3441353
Tabe 3
Tab 5