ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านควนหยี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940200973001181094300118
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านควนหยี
ชื่อ (อังกฤษ)Bankhuanyee School
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลปะโด
อำเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.680933586
Longitude
101.3488556
Tabe 3
Tab 5