ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านบูดน
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940200983001191094300119
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบูดน
ชื่อ (อังกฤษ)Banbudon School
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลปะโด
อำเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.6767361
Longitude
101.3662503
Tabe 3
Tab 5