ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านบาโง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940200993001201094300120
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบาโง
ชื่อ (อังกฤษ)BANBANGO
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลปานัน
อำเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.718403891
Longitude
101.3354367
Tabe 3
Tab 5