ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านปานัน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940201003001271094300127
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปานัน
ชื่อ (อังกฤษ)Banpanan School
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลปานัน
อำเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.730166518
Longitude
101.336603
Tabe 3
Tab 5