ข้อมูลสถานศึกษา
มายอ (สถิตย์ภูผา)
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940201013000991094300099
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)มายอ (สถิตย์ภูผา)
ชื่อ (อังกฤษ)Mayo Sathitphupha School
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลมายอ
อำเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.721818134
Longitude
101.4112356
Tabe 3
Tab 5