ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านปาลัส
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940201023001081094300108
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปาลัส
ชื่อ (อังกฤษ)Banpalas
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลลางา
อำเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.7553063
Longitude
101.4800469
Tabe 3
Tab 5