ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านด่าน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940201033001091094300109
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านด่าน
ชื่อ (อังกฤษ)Bandan
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลลางา
อำเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.764669737
Longitude
101.4715614
Tabe 3
Tab 5