ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านบาละแต
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940201043001101094300110
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบาละแต
ชื่อ (อังกฤษ)Banbalatae School
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลลางา
อำเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.73924746
Longitude
101.4636366
Tabe 3
Tab 5