ข้อมูลสถานศึกษา
ชุมชนบ้านเมืองยอน
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940201053001001094300100
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านเมืองยอน
ชื่อ (อังกฤษ)Chumchon banmeangkyarg School
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลลุโบะยิไร
อำเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.689165134
Longitude
101.4177037
Tabe 3
Tab 5