ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านน้ำใส
ขนาดใหญ่ / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940201073001021094300102
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำใส
ชื่อ (อังกฤษ)Bannamsai
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลลุโบะยิไร
อำเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.63669739
Longitude
101.367432
Tabe 3
Tab 5