ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านเจาะบาแน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940201083001071094300107
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเจาะบาแน
ชื่อ (อังกฤษ)BANJOHBANAE
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลลุโบะยิไร
อำเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.717025935
Longitude
101.4128302
Tabe 3
Tab 5