ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านบูเกะกุง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940201093001031094300103
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบูเกะกุง
ชื่อ (อังกฤษ)Bhanbukitkung
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลลุโบะยิไร
อำเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.651929329
Longitude
101.3901623
Tabe 3
Tab 5