ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านสะกำ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940201103001111094300111
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสะกำ
ชื่อ (อังกฤษ)Bansakam School
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสะกำ
อำเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.750048441
Longitude
101.4556675
Tabe 3
Tab 5