ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านกูบังบาเดาะ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940201113001121094300112
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกูบังบาเดาะ
ชื่อ (อังกฤษ)Bankubangbadoh
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสะกำ
อำเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.735820791
Longitude
101.4547228
Tabe 3
Tab 5