ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านกูวิง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940201123001221094300122
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกูวิง
ชื่อ (อังกฤษ)Bankuwing school
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสาคอใต้
อำเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.737978413
Longitude
101.350292
Tabe 3
Tab 5