ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านสมาหอ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940201133001231094300123
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสมาหอ
ชื่อ (อังกฤษ)Bansmahor School
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสาคอใต้
อำเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.755672687
Longitude
101.3566791
Tabe 3
Tab 5