ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านบาตะกูโบ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940201143001281094300128
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบาตะกูโบ
ชื่อ (อังกฤษ)Banbatakubo
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสาคอบน
อำเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.759836785
Longitude
101.3421455
Tabe 3
Tab 5