ข้อมูลสถานศึกษา
ตลาดปรีกี
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940201273001421094300142
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ตลาดปรีกี
ชื่อ (อังกฤษ)TALADPRIGEE
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกระโด
อำเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.718106904
Longitude
101.2873213
Tabe 3
Tab 5