ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านกระโด
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940201283001341094300134
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกระโด
ชื่อ (อังกฤษ)Bankrado
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกระโด
อำเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.71968881
Longitude
101.3162716
Tabe 3
Tab 5