ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านสายชล
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940201293001621094300162
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสายชล
ชื่อ (อังกฤษ)Bansaichon
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกอลำ
อำเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.6610455
Longitude
101.3202175
Tabe 3
Tab 5