ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านละหารยามู
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940201303001631094300163
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านละหารยามู
ชื่อ (อังกฤษ)banlahanymoo
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลยะรัง
อำเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.68293079
Longitude
101.3252183
Tabe 3
Tab 5