ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโคกขี้เหล็ก
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940201323001611094300161
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกขี้เหล็ก
ชื่อ (อังกฤษ)Bankokkeelek
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเขาตูม
อำเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.634866336
Longitude
101.3452689
Tabe 3
Tab 5