ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านอินทนิล
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940201343001591094300159
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านอินทนิล
ชื่อ (อังกฤษ)Baneitanil
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเขาตูม
อำเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.576831116
Longitude
101.3563207
Tabe 3
Tab 5