ข้อมูลสถานศึกษา
ชุมชนบ้านต้นสน
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940201353001601094300160
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านต้นสน
ชื่อ (อังกฤษ)Chumchonbantonson
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเขาตูม
อำเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.605831857
Longitude
101.3311399
Tabe 3
Tab 5