ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านบินยา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940201363001361094300136
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบินยา
ชื่อ (อังกฤษ)Binya
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลยะรัง
อำเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.7346903
Longitude
101.2623688
Tabe 3
Tab 5