ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านกาแลสะนอ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940201373001371094300137
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกาแลสะนอ
ชื่อ (อังกฤษ)Bankalaesanor
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลคลองใหม่
อำเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.7410393
Longitude
101.2524468
Tabe 3
Tab 5