ข้อมูลสถานศึกษา
วัดโคกหญ้าคา
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940201383001381094300138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดโคกหญ้าคา
ชื่อ (อังกฤษ)wadkokyaka
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลคลองใหม่
อำเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.715070066
Longitude
101.2772104
Tabe 3
Tab 5