ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านบราโอ (สาขากูนิง)
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940201393001501094300150
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบราโอ (สาขากูนิง)
ชื่อ (อังกฤษ)Banbra-o ( Kuning) School
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลประจัน
อำเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.798715066
Longitude
101.2735095
Tabe 3
Tab 5