ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านบูโกะ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940201403001481094300148
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบูโกะ
ชื่อ (อังกฤษ)Banbukoh School
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลประจัน
อำเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.808707852
Longitude
101.2924916
Tabe 3
Tab 5