ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านบราโอ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940201413001491094300149
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบราโอ
ชื่อ (อังกฤษ)Banbra-o School
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลประจัน
อำเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.801597773
Longitude
101.2795847
Tabe 3
Tab 5