ข้อมูลสถานศึกษา
ชุมชนบ้านบือแนปีแน
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940201423001531094300153
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านบือแนปีแน
ชื่อ (อังกฤษ)Banbenaepeenae School
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลประจัน
อำเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.804836105
Longitude
101.3136042
Tabe 3
Tab 5