ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านประจัน
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940201433001541094300154
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านประจัน
ชื่อ (อังกฤษ)Banprajan School
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลประจัน
อำเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.793568432
Longitude
101.2939774
Tabe 3
Tab 5