ข้อมูลสถานศึกษา
ตลาดนัดบาซาเอ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940201443001351094300135
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ตลาดนัดบาซาเอ
ชื่อ (อังกฤษ)Taladnudbasaa
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลปิตูมุดี
อำเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.737354545
Longitude
101.2851552
Tabe 3
Tab 5