ข้อมูลสถานศึกษา
ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ)
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940201453001391094300139
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ)
ชื่อ (อังกฤษ)Thairath Witthaya52 School (Chomchon Ban Tonpai)
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเมาะมาวี
อำเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.699347206
Longitude
101.2947634
Tabe 3
Tab 5