ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านต้นแซะ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940201463001401094300140
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านต้นแซะ
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Tonsaek School
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเมาะมาวี
อำเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.681781334
Longitude
101.2996667
Tabe 3
Tab 5