ข้อมูลสถานศึกษา
ตลาดนัดต้นมะขาม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940201473001411094300141
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ตลาดนัดต้นมะขาม
ชื่อ (อังกฤษ)Taladnad Tonmakham School
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเมาะมาวี
อำเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.671684751
Longitude
101.3077991
Tabe 3
Tab 5