ข้อมูลสถานศึกษา
ชุมชนวัดอัมพวนาราม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940201483001641094300164
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนวัดอัมพวนาราม
ชื่อ (อังกฤษ)Chumchonwadampawanaram School
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเมาะมาวี
อำเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.651424484
Longitude
101.3033075
Tabe 3
Tab 5