ข้อมูลสถานศึกษา
ชุมชนบ้านพงสตา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940201493001551094300155
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านพงสตา
ชื่อ (อังกฤษ)pongsata
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลยะรัง
อำเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.785386222
Longitude
101.30093
Tabe 3
Tab 5