ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านต้นทุเรียน
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940201503001511094300151
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านต้นทุเรียน
ชื่อ (อังกฤษ)Bantonturian School
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลยะรัง
อำเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.780607956
Longitude
101.3096836
Tabe 3
Tab 5