ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านกรือเซะ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940201513001521094300152
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกรือเซะ
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Kreusek School
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลยะรัง
อำเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.770820882
Longitude
101.2756544
Tabe 3
Tab 5