ข้อมูลสถานศึกษา
อนุบาลยะรัง
ขนาดใหญ่ / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940201523001301094300130
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อนุบาลยะรัง
ชื่อ (อังกฤษ)Anubanyarang
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลยะรัง
อำเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.762544767
Longitude
101.3006269
Tabe 3
Tab 5